پنجشنبه, 27 مرداد,1401 - جمعه, 28 مرداد,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 2% تخفیف 3,400,000 ریال 3,360,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 5% تخفیف 5,500,000 ریال 5,250,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 6% تخفیف 7,400,000 ریال 6,960,000 ریال

موقعیت مرجان روی نقشه
مازندران، بابل، بلوار شهید کشور