سه شنبه, 11 مهر,1402 - چهار شنبه, 12 مهر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل بستان تهران

اتوبان تهران-کرج،خروجی شهرک گلستان،خیابان کوهک ، روبروی پمپ بنزین
10,000,000 ریال
تا 10% تخفیف

9,000,000 ریال

موقعیت بستان روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته شمالی یک تخته شمالی 1 نفر
تا 10% تخفیف 10,000,000 ریال 9,000,000 ریال
یک تخته جنوبی یک تخته جنوبی 1 نفر
تا 11% تخفیف 11,000,000 ریال 9,850,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 10% تخفیف 16,000,000 ریال 14,500,000 ریال
یک تخته ویژه یک تخته ویژه 1 نفر
تا 22% تخفیف 16,000,000 ریال 12,500,000 ریال
دو تخته ویژه دو تخته ویژه 2 نفر
تا 24% تخفیف 26,000,000 ریال 20,000,000 ریال