سه شنبه, 15 آذر,1401 - چهار شنبه, 16 آذر,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اقامتگاه سنتی پارس یزد

یزد، خیابان فهادان، جنب درمانگاه فهادان

موقعیت پارس روی نقشه